Senzomotorika

Senzomotorika znamená ve zjednodušeném slova smyslu vnímat pohyb skrze smysly. Motorická složka zajišťuje samotné provedení pohybu. Senzorická složka dodává motorické složce ke koordinovanému a správnému pohybu nezbytné informace například z receptorů svalů a šlach, z rovnovážného ústrojí v uchu, z oblasti očí atd. Veškeré informace z receptorů jsou vyhodnocovány v centrální nervové soustavě (mozek, mícha). Odtud jsou vydány příkazy příslušným svalům, jak mají reagovat na daný podnět.