Propriocepce

Propriocepce je vnímaní polohy těla z receptorů uložených ve šlachách, ve svalech a v kloubech. Propriocepce je nezbytná pro svalový tonus, pro správnou koordinaci pohybu, registraci změny polohy těla a pro průběh některých reflexů se podle povahy rozděluje na vědomou a nevědomou.