Pohybový aparát

Pohybový aparát člověka se člení na čtyři funkčně nedělitelné složky pohybového systému: aktivní systém (svaly, šlachy), pasivní systém (kosti, klouby), řídící systém (CNS, periferní nervový systém) a zásobovací systém (cévy).

Pasivní, opěrný systém

Kosti jsou živý, plastický orgán. Mezi základní vlastnosti kostí se jednoznačně řadí pevnost, tuhost, odolnost a elasticita. Podle tvaru a velikosti rozeznáváme kosti krátké, dlouhé a ploché. Povrch kosti je kryt tuhým vazivovým listem, okosticí, která je silně prokrvená, inervována a z tohoto důvodu je citlivá a bolestivá. Okostice má na starosti výživu kostí, umožňuje růst do šířky a srůstání kostí při zlomeninách. Pod okosticí je uložena samotná kostní tkáň. Základními stavebními složkami kostní tkáně jsou buňky (osteocyty), vlákna (kolagenní, elastická) a tvrdá mineralizovaná mezibuněčná hmota. Kost sama o sobě je nepohyblivý orgán. Pohyblivé spojení kostí je zajištěno klouby. Kloub se skládá z kloubního pouzdra, kloubních konců spojovaných kostí a nitrokloubní chrupavčité destičky.