Fascie

Fascie, svalová povázka je vazivový obal, který kryje celý povrch svalu. Fascie obaluje a spojuje svalová vlákna, celý sval a vytváří úpony svalu ke kosti. Úponem je v tomto případě myšlena šlacha. Pokud je celý sval obalen vazivem, má fascie označení povázka svalová. Fascie neobaluje nejen svaly, ale i povrch každého oddílu těla. Zde se fascie označuje za fascii povrchovou. Vrstva fasciií, jejich úprava, detailní stavba a úprava vazivových snopců fascií závisí na místních mechanických vlastnostech. V některých místech se ve fascii vytvářejí proužky a poutka, která fixují fascii například ke skeletu nebo ke šlaše. Průchody cév a nervů skrze fascii jsou podmíněny fasciálními snopci vytvářející charakteristickou strukturu.

Uvolňování fascií

Není to ještě tak dlouho, co byly fascie považovány jen za méně důležité "obaly" svalů a orgánů. Poznatky moderních výzkumů, ale ukazují pravý opak.

Sport, rehabilitace, prevence zranění jsou oblasti, kde se uvolňování fascií aktuálně hojně praktikuje. Pro dobře fungující fasciální síť je velmi důležitá kvalitní technika fasciálního tréninku. Ideální pomůcka, kterou používají i vrcholoví sportovci, je tzv. fasciální válec. Na této pomůcce dochází při cvičení k efektivnímu uvolňování a zahřívání fascií, kdy člověk vlastní vahou vytváří silnou kompresi. Zajímavou novinkou v oblasti fasciálních válců je pomůcka Thera-Band masážní válec. Jedná se o velmi lehký válec, který nabízí možnost volby "obalu" a tím i různé tuhosti vrchní vrstvy, která působí tlak na pokožku.