Workout

Hlavní principem workoutu je posilování s vlastní vahou těla = kalisthenika. Toto cvičení bylo známé už v Řecko-římské kultuře, jako trénink při gymnastice. V modernější době začali workout využívat hlavně černoši z chudých čtvrtí, kteří neměli peníze na posilovnu a tudíž museli najít jiná řešení, jak si zacvičit. Se začátkem internetu odstartovala velká vlna zájmu o workout. Když lidé viděli, čeho se dá cvičením s vlastní vahou těla dokázat, jaké postavy se vytvarují, začali se o tento styl posilování zajímat. Při posilování s vlastní vahou začíná člověk své tělo i jinak vnímat a umí s ním lépe zacházet. K provozovaní workoutu jsou vystavěna i speciální hřiště, která se dají najít v různých městech v parcích. Další věcí, na kterou se workout zaměřuje, kromě dokonalé postavy a fyzičky, je jít příkladem dnešní mládeži. Držet je dál od drog, alkoholu, vandalismu a různých anabolických prostředků. Spíše se snaží ukázat jim nějaký životní směr, nadchnout je pro sport a naučit je disciplíně. Workout se dá cvičit osamotě nebo ve skupinách, kde se lidé navzájem v posilování podporují a hecují se k lepším výkonům. Existuje spousta skupin v různých městech, kam se člověk může přidat, aby necvičil sám. Celý koncept workoutu nemá žádného vedoucího nebo ředitele, při tomto posilování jsou si všichni rovni. V ČR existuje více odvětví, které se workoutem zabývají, ale každé je malinko jinak zaměřené. Street Workout se zde začal rozvíjet teprve nedávno. Jde o rychle se vyvíjející komerční sport, kde už nejde tolik o správnou techniku. Pro některé cvičence může být však zajímavější než běžné posilování workout. SebeRevolta workout, ta se zrodila nejen ze samotného cvičení, ale také z rapperských písní, které si skládali zakladatelé SebeRevolty sami a snažili se i touto cestou motivovat mládež ke cvičení. V dnešní době, kromě samotného workoutu, podporuje ve velkém i duchovní a náboženskou tématiku, což vedlo dva hlavní zakladatele k jejich rozdělení, a tak vznikla další odnož RAW Workout. Jejím zakladatelem je hlavní ikona českého workoutu Adam Raw, který jde pouze cestou posilovací nikoliv náboženskou. Snaží se udržet podstatu workout v jejím základu, dbát na správné dodržovaní cviků. Nevyužívá workout k vlastní medilizaci, ani ke zbohatnutí, ale stále se touto cestou snaží k motivaci mladých lidí k lepšímu najití sám sebe. Celý workout není jen o posilování, ale také o zdravé stravě a správném životním stylu.