Trigger points

Trigger points, spoušťové body jsou nejčastějším zdrojem bolesti pohybového aparátu a zad. Ve snopci svalových vláken se nacházejí různě zatuhlé uzlíky, které se vyznačují bolestivostí a zvýšeným svalovým napětím. Trigger points jsou nejběžnější funkční změnou u bolestivých poruch a zároveň mohou být i vlastním zdrojem bolesti. Trigger points nejčastěji vznikají mechanickým poškozením (pády, nehody, zranění) a přetížením. Vliv na jejich vznik má také stres, emoční vypětí nebo prochladnutí svalu (klimatizace, průvan). Trigger points vznikají tak, že dochází k narušení schopnosti svalových vláken se zkracovat a natahovat. V okamžiku ztuhnutí svaloviny se příslušný sval stáhne a vytváří se spoušťové body. V okolí svalového vlákna dochází k biomechanickým změnám. Na dotek se sval jeví jako kompaktní a tvrdý, ztrácí poddajnost a elasticitu. Zůstane-li příslušný sval dlouhodobě stažený, může dojít ke zhoršení jeho prokrvení. Nedostatečné prokrvení vede ke změně části vláken na vazivo a ke ztrátě pružnosti. Trigger points se dle povahy rozdělují na latentní spoušťové body a na aktivní spoušťové body. Příčinou vzniku latentních spoušťových bodů je chronické onemocnění, vadné držení těla a namožení. Latentní spoušťové body se vyznačují ochablostí postižených svalů, ztuhlostí a omezeným kloubním rozsahem. K odstranění latentních bodů se používají přímé uvolňovací techniky. Z latentního spoušťového bodu se při nečekaném přetížení může stát aktivní spoušťový bod. Aktivní spoušťové body vytváří tzv. přenesenou bolest. Přenesená bolest se může mnohdy vyskytovat i daleko od místa výskytu spoušťového bodu. Přenesená bolest se vyskytuje v charakteristických zónách a schématech. Z výskytu bolesti lze vyvodit lokalizaci spoušťového bodu. K odstranění trigger points se používají automasážní pomůcky a metoda tzv. jehlové elektrické svalové stimulace.