Terapeutické pomůcky

Pod pojmem terapeutické pomůcky si lze představit vše, co může pomoci terapeutům v jejich práci. Jde zejména o pomůcky cvičební, jako jsou cvičební míče, podložky, masážní pomůcky apod. Terapeutické pomůcky najdeme v každé rehabilitační či fyzioterapeutické ordinaci.