STORNO PODMÍNKY KURZŮ WELLEA ACADEMY

STORNO PODMÍNKY KURZŮ WELLEA ACADEMY

Storno podmínky se vztahují na zrušení účasti na vzdělávací akci mezi objednavatelem (absolvent) a poskytovatelem (Wellea Europe s.r.o.). Storno poplatek z kurzu se účtuje z celkové výše uhrazeného kurzovného. Tyto storno podmínky se vztahují na individuální objednavatele i skupinové rezervace. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou poskytovateli. Objednavatel má možnost za sebe najít náhradu.
14 dní před zahájením kurzu 0% z ceny kurzu
7 - 13 dní před zahájením kurzu 30% z ceny kurzu 
2 - 6 dní před zahájením kurzu 60% z ceny kurzu
méně než dva dny před zahájením kurzu 100% z ceny kurzu 
V Praze dne 01. 01. 2017
Brátka Jiří, jednatel