Sportovní masáž

Sportovní masáž je typ masáže, která má připravit sportovce jak fyzicky, tak i psychicky na podání určitého sportovního výkonu. Sportovní masáž je soubor masérských hmatů, které pomáhají jedince zbavit únavy nebo ho připraví na plné podání výkonu. Význam sportovní masáže spočívá ve zkvalitnění regenerace sil po práci či jiné tělesné námaze, přispívá k rychlému odstraňování únavy a pomáhá udržovat tělesnou i duševní kondici. Zpomaluje vznik příznaků stárnutí organismu a celkově má vliv na lepší vzhled člověka. Nejen při sportovní masáži se masérské hmaty provádějí v daném pořadí, zpravidla vždy směrem od periferie k centru, tzn. k srdci.

Hmaty sportovní masáže

Masérské hmaty se u sportovní masáže rozdělují na: úvodní tření, hnětení, roztírání, tepání, smetání, chvění a závěrečné tření. Úvodním tření se urychluje mízní a krevní oběh v kůži a podkoží a zvyšuje se prokrvení. Hnětení je určeno především pro dlouhé a bříškaté svaly. Má vliv na mízní a krevní oběh, zasahuje hlouběji do svalů a tím urychluje látkovou výměnu v hnětených svalech. Roztírání působí více do hloubky na tkáně, vazivo a svalstvo. Účinek tepání se odvíjí od intenzity. Pokud je tepání slabší, zvyšuje se svalový tonus. Zvýšený svalový tonus způsobuje zúžení průsvitu cév. Naopak tepání silnější intenzitou rozšiřuje cévy a tlumí nervový systém. Pro chvění je důležité naprosté uvolnění a zlepšuje se prokrvení svalstva.

Sportovní masáž a její fyziologické účinky

Fyziologické účinky sportovní masáže se dají rozdělit na místní a vzdálené. Místní účinky spočívají v odstranění zrohovatělé kůže, vyprázdnění povrchových žil a lymfatických cest. Zvyšuje se sekrece potu a podporuje se vstřebávání krevních výronů. Vzdálené účinky jsou především reflexní, kdy dochází ke změně prokrvení. Zlepšuje se činnost hluboko uložených tkání a orgánů. Důležitým bodem každé masáže je kožní zčervenání. Při kožním zčervenání dochází k rozšíření cév a vlásečnic v podkoží.

Druhy sportovní masáže

Sportovní masáž se dle svého charakteru dělí na masáž odstraňující únavu, přípravnou masáž, pohotovostní masáž, léčebnou sportovní masáž a masáž o přestávkách mezi výkony. Masáž odstraňující únavu by měla být v ideálním případě celková a její délka je 60 minut. Přípravná masáž je určena ke zlepšení zdravotního stavu organismu. Úkolem pohotovostní masáž je připravit sportovce na podání maximálního výkonu. Provádí se těsně pře stratem a lze ji zahrnout i do rozcvičení. Léčebná sportovní masáž se provádí vždy po domluvě s lékařem, kdy je sportovec ve fázi rekonvalescence po zranění či jiných zdravotních potížích. Masáž o přestávkách mezi výkony se provádí v případě, když se utkání protáhne na několik hodin. Kontraindikací pro sportovní masáž jsou infekční a horečnaté stavy, nádorové onemocnění, nadměrná tělesná námaha, vydatné jídlo, křečové žíly atd.