Rovnováha

Rovnováha (balanc) je takový stav těla, kdy silové pole tvořené všemi působícími silami má za důsledek klidový stav. Rovnováha vyjadřuje schopnost udržovat vzpřímenou polohu těla. Rovnovážné ústrojí máme uloženo ve vnitřním uchu. Dále se dělí na čidlo statické (pro vnímání polohy), a kinetické (pro vnímání pohybu).