Rolfterapie

V zahraničí se užívá pojem rolfing, v České republice najdeme tuto metodu pod označením rolfterapie. Rolfterapie je metoda, která nenásilně napravuje škody způsobené nevhodnými pohybovými vzorci. Princip rolfterapie spočívá v práci se šlachami, fasciemi a úpony svalů. Jde o systém protahování a hledání zatuhlých míst ve vrstvě fascií. Cílem je rozpohybovat k sobě navzájem přirostlé fascie. Vlivem zranění, nedostatku pohybu, strečinku, pohybových stereotypů, emočního či stresového vypětí mohou fascie ztuhnout a zkrátit se. Tím pádem dochází k znemožnění svalů správně pracovat a rovnováha těla je porušena.

Jak rolfterapie probíhá

Jak rolfterapie probíháRolfterapie se skládá z deseti sezení, kdy každé sezení trvá 45 – 60 minut. Věnuje se určité tělesné struktuře a specifické koordinaci pohybů. Součástí každého sezení je úvodní rozhovor a analýza struktury těla klienta. Úvodní rozhovor a analýza tvoří základ pro vytvoření strategie terapeutického procesu, který vede vyškolený specialista. Specialista pracuje s klientem na jeho individuálních potřebách dotykovou manipulací pojivových tkání a neuromuskulárním navozováním efektivnějších pohybových vzorců. Rolfterapie pomáhá v případech u snížené hybnosti, u chronických případů z důvodu jednostranného přetěžování, u bolestí zad a šíje, u skoliózy, syndromu karpálního tunelu a u poúrazových a pooperačních stavech.