Powerjóga

Powerjóga je dnes velmi rozšířený styl jógy, který bývá mylně zaměňován za klasickou jógu. Jedná se o dynamickou formu a vychází z klasického směru jógy, hathajógy. Kolíbkou powerjógy jsou Spojené státy americké v 80. letech 20. století. Při powerjóze se procvičí, zpevní, protáhne a uvolní celé tělo. Dalším kladem je koncentrace těla a mysli. Vše je doprovázeno pravidelným a hlubokým dechem, který zahřívá tělo. Cvičení powerjógy je založené na pravidelném opakování základních asán, které jsou dynamicky seřazeny za sebou a zaměřují se na: vyrovnání svalových dysbalancí, zlepšení flexibility, protažení svalů, odbourávání psychických bloků, správné fungování vnitřních orgánů atd.

Benefity powerjógy

Přínos pravidelného cvičení powerjógy spočívá ve formování postavy, v úbytku podkožního tuku, v mentálním uvolnění a v zisku soustředěné mysli. Asány v powerjóze mají vliv na celou páteř, uvolňují tlak na míšní nervy, stabilizují reakce nervového systému na stres a odstraňují dlouhodobé napětí.

Pravidla powerjógy

I pro cvičení powerjógy platí určitá pravidla, která by měla být ze strany cvičícího akceptována. Dodržováním zásad se docílí správného a účinného cvičení. Mezi základní pravidla patří: pravidelné, uvolněné a klidné dýchání; cvičení provádíme bez násilí; přecházení mezi asánami je plynulé a pomalé; zpevněný střed těla po celou dobu cvičení; nejíme 2-3 hodiny před cvičením. Za každou cenu se nesnažíme zvládat náročné asány, jelikož cílem powerjógy je procítěné cvičení pozic, které nám vyhovují.