Posturomed

Posturomed je terapeutický přístroj pro proprioceptivní terapii. Skládá se z labilní nášlapné plošiny s nastavitelným stupněm instability cvičební plochy, která umožňuje dávkování dle stupně obtížnosti. Plošina má velikost 80x80 cm a v rozích je zavěšena na pružných závěsech. Při změně těžiště pacienta stojícího na posturomedu dojde k rozkmitání plošiny. Plošina se vychyluje ve všech vodorovných směrech podle toho, jak je pacientův postoj nestabilní. Plošina má samozřejmě tendenci k ustálení, kterou se snaží pacient ovlivnit.

Cvičení na Posturomedu

Terapie na Posturomedu se zahajuje pár kroky na místě pro získání informací o chování plošiny. Poté se nacvičuje stoj na jedné končetině s tím, že zvednutá noha je v kyčelním kloubu ve flexi 45°. Bérec je svěšen kolmo k zemi. Chodidlo by mělo být deset až patnáct centimetrů nad plošinou. Poté se nohy vystřídají. Na začátku cvičení je potřeba pacienta nastavit do správného držení těla, které se bude cvičením fixovat. Pro případ, že pacient při cvičení výrazně ztratí rovnováhu, měla by mu být vždy umožněna opora. Dražší typ Posturomedu již obsahuje bezpečnostní zábradlí, které je ze tří stran přístroje. Mobilnější menší varianta Posturomedu by měla být tedy umístěna např. u žebřin, aby byla možnost se v případě nutnosti přidržet. Při cvičení se v žádném případě nesnažíme získat rovnováhu trhavými poskoky a pohyby. Ve cvičení se pokračuje až po získání jistoty. Pravidelným tréninkem se eliminuje vychylování plošiny. Na Posturomedu jsou umístěny čtyři závěsy pro zvýšení stability, které je možné stabilizovat pomocí brzdiček. Z hlediska bezpečnosti je Posturomed nestabilní rehabilitační a cvičební pomůcka, kde by pacient neměl cvičit bez dozoru fyzioterapeuta. Cvičení na Posturomedu se také využívá k léčbě funkční nestability nosných kloubů, při léčbě bolesti zad u chronických případů a funkčních bolestí pohybového aparátu. Bezpečnostní zábradlí je pevně spojeno s podstavcem, což umožňuje cvičení i při poruchách svalové koordinace a působí k odbourání strachu při cvičení na labilní ploše. Dále se Posturomed využívá k zintenzivnění sensomotorického cvičení, zlepšuje timing (nábor) svalů při zapojování do složitějších pohybů což vede k zlepšení posturálních reakcí. Vhodné po úrazech a operacích v oblasti dolních končetin, při neuropatiích, bolestech zad. Může se použít i pro cvičení zaměřené na prevenci pádů. Cvičení na Posturomedu zlepšuje celkové držení těla, koordinaci, aktivuje hluboký stabilizační systém a vyrovnává svalovou dysbalanci. Dále jsou indikací pro Posturomed poúrazové a pooperační stavy kloubů a páteře, stavy po totálních endoprotézách, hypermobilita páteře atd. Posturální proprioceptivní terapie segmentální instability podle MUDr. Eugena Raševa Vám pomůže maximálně využít moderní neuroortopedickou pomůcku Posturomed. Při cvičení na Posturomedu se dají ideálně využít posilovací gumy Thera-Bandbalanční podložky Thera-Band či balanční úseče Thera-Band.