Jóga

Termín jóga je sanskrtského původu a znamená jednotu, spojení, rovnováhu. Definice jógy citovaná z Jógasúter od Pataňdžálího říká: „Jóga je integrace a ovládnutí všech úrovních mysli. Pak já spočívá ve své skutečné podstatě“.

Historie jógy

Jóga je stará minimálně 3000 let před Kristem, kdy z tohoto období byly objeveny jógové asány znázorněné na malbách, kamenech a hliněných figurkách. Kolébkou jógy je Indie.

O józe se mluví v upanišadách, ve védách a i v Mahabhárátě. Mahabhárát je indický epos, ve kterým je popsána cesta k dosažení poznání. Poznání je neustálý duchovní boj odehrávající se v našem nitru. Hlavním námětem tohoto eposu je postupné překonávání egoismu, který je hluboce zakořeněný v každém z nás.

Filozofie jógy

Jóga je způsob života nebo cesta, která nás vede k uvědomění si sebe sama. V józe se jedná o harmonii duše, těla, mysli a srdce. Systém jógy zahrnuje asány, relaxaci, meditaci a dechová cvičení. Celý tento systém se nazývá jóga. Jógová meditace nás postupně přenese od těla, dechu, mysli až k věčnému sjednocení v rámci každého z nás. Jógové cvičení je velmi univerzální a přesahuje kulturní a jazykové bariéry. Jóga je duchovní cesta vedoucí k vnitřní svobodě a stavu úplné radosti. Jóga je praktická věda, vzdělávací a etická průprava, filozofie života a umění žít.