Balneologie

Balneologie je obor, který se zabývá vznikem, jímáním, analýzou, úpravou a následným využitím přírodních léčivých zdrojů k léčebným účelům. Balneologie je také nauka o léčbě přírodními léčivými zdroji, jejich účincích na lidský organismus a o lázeňských léčebných metodách. V balneologii jsou využívány k léčbě fyzikálně-chemické a biologické účinky přírodně léčivých zdrojů. Účel balneologie nespočívá nejen v léčbě, ale má i charakter prevence na všech stupních. Svým medicínským celostním přístupem se uplatňuje ve všech klinických oborech. V prevenci primární je součástí wellness a medical wellness. Zastoupení nalezne v léčbě chronického stadia nemocí a též je nezbytným pomocníkem při rekonvalescenci po úrazech a operacích.

Balneoterapie

S balneologií je úzce spjata balneoterapie, při které jde už o samotnou léčbu přírodními léčivými zdroji. Mezi přírodní léčivé zdroje patří: zřídelní plyn, peloidy, přírodní minerální vody a léčivé klima. Balneoterapie zahrnuje souhrn konkrétních léčebných postupů a metod, které se užívají v místě příslušného zdroje, je pod lékařským dohledem a jejím cílem je uzdravení nemocného jedince. Je nedílnou součástí lázeňské léčby, která má v České republice hluboké kořeny. Podle způsobu aplikace přírodních léčivých zdrojů rozeznáváme balneaci vnitřní a zevní. Vnitřní balneace zahrnuje pitné kůry, inhalace, kloktání a výplachy. Do zevní balneace spadají zábaly, obklady, polevy, sprchy, otěry, oviny a různé formy koupelí.