Balanční pomůcka

Balanční pomůcka, balanční podložka je velmi vyhledávaným a efektivním cvičebním doplňkem pro posílení a protažení celého těla. Výsadní zastoupení mají ve funkčním tréninku, zdravotním fitness a rehabilitaci. Jejich velkou výhodou je nenáročnost na skladování, údržbu a z tohoto důvodu jsou oblíbeným společníkem i pro domácí cvičení. Mezi balanční pomůcky jednoznačně patří balanční čočky, balanční úseče (kruhové, válcové), bosu, rotana, balanční míče, flowin, úseče atd. 

Kouzlo cvičení na balančních pomůckách spočívá v udržení dynamické nebo statické rovnováhy na nestabilních ploše. Při cvičení na zmiňovaných pomůckách dochází k aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře. Zpevnění tzv. core, středu těla, je nezbytným předpokladem pro další cvičení. 

Balanční cvičení je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Pro jedince se svalovými dysbalancemi jsou balanční pomůcky a balanční podložky ideálním kompenzačním pomocníkem. I při používání balančních pomůcek bychom měli brát zřetel na naši bezpečnost, která spočívá ve vhodně zvolené obuvi, oblečení a správné technice prováděného cviku.