Aromaterapie

Aromaterapie je založena na cíleném použití éterických olejích, které mají blahodárné uvolňující a posilující účinky. Éterické oleje mají vliv na tělesnou, mentální a emocionální oblast každého jedince. Aromaterapie má své opodstatněné zastoupení pro relaxační masáže, koupele a též je nezbytnou součástí saunových ceremoniálů. Éterické oleje se využívají i v inhalaci, kdy se skrz čichové buňky přesouvá aroma z těchto olejů do autonomní nervové soustavy.

Aromamasáž nemá relaxační vliv pouze na tělo a mysl, ale zejména na nervovou soustavu. Důležitý přínos aromaterapie spočívá ve zklidnění mysli a odpoutání se od problémů, které tíží každého z nás.

Historie aromaterapie

Historické kořeny aromaterapie sahají do starověkého Řecka, Říma, Egypta a Číny. Egypťané používaly byliny při náboženských obřadech a samotné esenciální oleje pro balzamování. Ve starověké Číně se v oblasti zdravotnictví začaly hojně využívat vonné tyčinky, bylinky a aromatická dřeva, která přetrvala v alternativní čínské medicíně dodnes. V Řecku a v Římě měla aromaterapie výsadní postavení v koupelích a relaxačních masážích. 

Kvalitní esenciální oleje a vzdělání (kurz aromaterapie) jsou základem pro efektivní aromaterapii s pozitivními účinky na lidské zdraví.